Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS" w Szczecinie

Przejdź do treściPSYCHOTERAPIA i PSYCHIATRIA
W SZCZECINIE
Psychoterapia - dla kogo?

Ta forma pomocy psychologicznej przeznaczona jest dla osób doświadczających trudności w obszarze emocjonalnym, poznawczym, funkcjonowania społecznego, a także przeżywających kryzysy i  mających problemy adaptacyjne.  Psychoterapia jest pomocna osobom z objawami lękowymi  (np. poczucie bicia serca, drżenia, suchość w jamie ustnej, potliwość), również przeżywającym stany depresyjne (m.in.: poczucie obniżenia wydolności psychofizycznej, zniechęcenie, utrata zdolności do radowania się) oraz z innymi dysfunkcjami natury psychicznej. Celami  psychoterapii są remisja objawów, poprawa funkcjonowania, odkrycie nowych form przeżywania, rozwój psychiczny.  Przed podjęciem psychoterapii odbywa się kilka sesji konsultacyjnych, na których ustalane są cele pracy terapeutycznej.


Konsultacja lekarska psychiatryczna - dla kogo?

Porada lekarska służy osobom doświadczającym zaburzeń i chorób psychicznych. Lekarz  z uwagą diagnozuje na podstawie rozmowy diagnostycznej i  badań dodatkowych. Po ustaleniu rozpoznania,  lekarz  proponuje pacjentowi adekwatną formę pomocy. Często jest  to  farmakoterapia (leki),  lecz nie zawsze.  Leczeniem z wyboru (najwłaściwszym)  niektórych zaburzeń  (np. fobia społeczna) jest psychoterapia.  Gdy pacjent decyduje się na skorzystanie z farmakoterapii otrzymuje od lekarza wyczerpującą informację na temat zasad stosowania leku, efektów jego działania i ich monitorowania. Dalszy proces terapii kontynuowany jest w przymierzu terapeutycznym pomiędzy  pacjentem i lekarzem.
Żadna z cech ludzkiej natury nie jest bardziej godna uwagi, zarówno w samej swej istocie jak i w konsekwencjach jakie rodzi, niż skłonność do odczuwania współczucia w stosunku do innych, do uzyskiwania na drodze porozumiewania się informacji o ich skłonnościach czy uczuciach, jakkolwiek byłyby one odmienne lub sprzeczne z naszymi.”
(D.Hume,Traktat o naturze ludzkiej).

_________________________________________


Zatroszcz się o siebie najlepiej jak potrafisz.


kontakt z poradnią psychiatryczną
  PSYCHOTERAPIA

Jest formą  pomocy psychologicznej opartą na relacji terapeutycznej. Polega między innymi na  odkrywaniu znaczeń, eksploracji świata wewnętrznych przeżyć, identyfikowaniu trudności interpersonalnych i wewnątrzpsychicznych oraz na poszukiwaniu w relacji rozwiązań  tych problemów.
Pracuję w oparciu o nurt integratywny psychoterapii, to znaczy łączący elementy różnych podejść w zależności od potrzeb Pacjenta. Głównie opieram się na modelu terapii schematów. Zakłada on, że nasze dysfunkcje psychiczne zakorzenione są we wczesnych fazach rozwojowych i przybierają formę konstruktów psychicznych nazywanych „schematami”. Terapia polega
( w super skrócie) na identyfikacji schematów i ich przekształcaniu w bardziej funkcjonalne formy.

  PSYCHIATRIA

Dziedzina medycyny zajmująca się profilaktyką, diagnostyką i leczeniem zaburzeń psychicznych. Spektrum zaburzeń pozostających w  zainteresowaniu psychiatrii jest bardzo szerokie np. zaburzenia snu, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, trudności w zaadoptowaniu się do nowej sytuacji, objadanie nocne.  Psychiatra pomaga głównie farmakoterapią (lekami), a gdy zachodzi taka potrzeba zaleca psychoterapię. Lekarz bierze pod uwagę różne uwarunkowania zaburzeń psychicznych - biologiczne, psychologiczne, społeczne, sytuacyjne.
  OTWARTOŚĆ

Spotkanie z terapeutą jest przestrzenią zrozumienia. Zrozumienia złożoności osoby egzystującej w wymiarach biologicznym, psychicznym i duchowym. Wiem, że życie pisze różne historie, niekiedy bardzo skomplikowane, trudne i bolesne. Mam przekonanie, że spotkanie drugiego człowieka, bez osądzania i oceniania jest ogromną potrzebą wielu z nas.
Myślę, że moja otwartość może być pomocna w otwieraniu się osobom zamkniętym w  swoich trudnościach lub cierpieniu. Szanuję potrzeby duchowe pacjentów i  wiem, że dla wielu religia jest ważnym odniesieniem w życiu. Chciałbym, żeby PZP SENS było przestrzenią otwartą dla wszystkich, także dla tych, którzy religijność/duchowość przeżywają jako ważną część siebie. Bliska mi jest osobiście duchowość chrześcijańska.O MNIE
poradnia psychiatryczna
lek. Oskar Kuśmirek
 


Lekarz, specjalizant psychiatrii. Absolwent Pomorskiego  Uniwersytety Medycznego. Pracował w  Oddziale Ogólnopsychiatrycznym SPS  ZOZ „Zdroje” w Szczecinie, gdzie oprócz pomocy psychiatrycznej zajmował  się także prowadzeniem indywidulanej psychoterapii i psychoedukacji  grupowej.
   
   Psychoterapeuta w procesie certyfikacji. W pracy  terapeutycznej integruje elementy różnych nurtów w zależności od potrzeb  pacjenta, opiera się głównie na modelu terapii schematów. Korzysta ze wskazówek superwizora. Przyjmuje spojrzenie na  człowieka jako całość biologiczno-psychiczno-duchową.
   Doktorant w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii  Nauk – zainteresowania naukowe: psychologia duchowości, suicydologia,  psychologia kulturowa, psychologia szczęścia, filozofia umysłu. Współpracuje jako wykładowca psychiatrii z PWSZ w Koszalinie.
Niektóre z odbytych szkoleń: logoterapia, podstawy terapii rodzin, kliniczne zastosowanie psychoterapii, grupy Balinta.OFERTA
  
Porada lekarska psychiatryczna (pierwsza wizyta) 50 min - 120zł
Porada lekarska psychiatryczna (kolejna wizyta) 30min  - 110zł

Konsultacja psychoterapeutyczna (wstępne spotkanie z terapeutą, sesja 50min.) - 120zł


Psychoterapia indywidualna dorosłych (sesja 50min.) - 120zł
Psychoterapia indywidualna młodzieży (sesja 50min.) - 120zł

Wizyta domowa psychiatryczna - 200zł


Psychoterapia grupowa i warsztaty psychoedukacyjne – zobacz aktualności  na stronie facebook.

  
KONTAKT


Pracownia Zdrowia Psychicznego "SENS"

ul. Unisławy 29, Szczecin

Oskar Kuśmirek - tel: 728 915 097


rejestracja telefoniczna lub internetowa
  
Oskar Kuśmirek - ZnanyLekarz.pl

MAPA - TU NAS ZNAJDZIESZ

Wróć do spisu treści